Бүртгэл үүсгэх заавар

Бүртгэл үүсгэх

БҮРТГҮҮЛЭХ цэс дээр дарж шинээр бүртгэл үүсгэнэ.

БҮРТГҮҮЛЭХ

Бүртгэл үүсгэх хэсгийн талбаруудыг үнэн зөв бүрэн бөглөнө.

Нэвтрэх

Нэвтрэх хэсэгт и-мэйл нууц үгээ оруулна

Зогсоол захиалах

Үүсгэсэн бүртгэлээрээ нэвтэрч орон зогсоол захиалахдаа. Зогсоолийн бүс хугацаагаа сонгон зогсоолоо сонгоно уу хэсгийн боломжтой зогсоолын(ногоон) зураг дээр дарж зогсоолоо сонгон захиалах товч дээр дарж захиална.

Баталгаажуулах

Захиалга үүсгэснийхээ дараа миний захиалга товч дээр даран захиалгаа баталгаажуулна. Миний захиалга хуудаснаас та нэхэмжлэл хэвлэж мөн төлбөр төлж болно. 3 цагийн дотор төлбөрөө хийгээгүй тохиолдолд захиалга цуцлагдах болхыг анхаарна уу