Доорх талбаруудад оруулсан мэдээллийг ашиглаж гэрээ байгуулах тул өөрийн мэдээллээ үнэн зөв оруулна уу. Хэрэв буруу мэдээлэл оруулсан бол зогсоол түрээсийн гэрээг байгуулах боломжгүй болох магадлалтайг анхаарна уу.
person
person
email
credit_card
location_on
phone
phone
lock
lock

Олон Улсын Худалдаа Логистикийн Төв